WELCOME TO Data Center - UFM

WE ARE GROUP OF MAKING AWESOME THINGS WITH OUR KNOWLEDGES

Nhân sự


Trương Thành Công

Giám đốc

Đinh Xuân Thọ

Phó Giám đốc

Nguyễn Minh Sang

Nhân viên

Mạnh Thúy Uyên

Nhân viên

Đỗ Thị Hà Phương

Nhân viên

Phan Nhật Nam

Nhân viên

Trần Văn Tình

Nhân viên

Trần Viễn Phúc

Nhân viên

Dịch vụ


Phần mềm

Thiết kế, xây dựng và vận hành các chương trình, phần mềm theo yêu cầu.

Cơ sở hạ tầng

Thiết kế hạ tầng, xây dựng và vận hành hệ thống.

Phòng máy thực hành

Duy trì và vận hành phòng máy đảm bảo tiến độ học tập.

Dữ liệu dùng chung

Chia sẻ nơi lưu trữ và thực thi các dữ liệu dùng chung.

Liên hệ


Văn phòng
Trung tâm thông tin - Quản lý dữ liệu
P.505, số 306 Nguyễn Trọng Tuyển
Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM
ĐT: 08086246
Email
datacenter@ufm.edu.vn
We're on social networks
70-455 220-801 HP0-J39 640-864 98-349 70-461 70-466 M70-101 C_TADM51_731 70-487 100-101 70-410 C_A1FIN_10 1Z0-061 74-335 C_TSCM52_66 1Z0-879 210-065 640-811 1Z0-062 400-101 70-341 642-272 640-461 70-414 70-533 700-505 M70-201 70-462 C_TFIN52_66 HP0-Y29 70-634 C90-05A 200-101 MB2-701 250-270 642-785 C_TAW12_731 MB2-701 N10-006 VCP-550 98-364 1Z0-144 70-413 640-911 E10-001 70-488 SK0-003 200-101 70-489 300-101 70-351 300-208 70-243 CCA-500 CCD-410 98-365 EX300 70-414 MB5-705 920-503 E20-580 HP0-263 70-466 N10-005 MB6-871 70-243 9L0-008 70-556 70-489 400-051 A00-211 300-135 350-018 700-501 70-285 1Z0-219 OG0-093 70-346