Lịch học thực hành


LỊCH MỞ CỦA PHÒNG MÁY TÍNH THỰC HÀNH CƠ SỞ QUẬN 9
Ngày 16/07/18 17/07/18 18/07/18 19/07/18 20/07/18 21/07/18 22/07/18
  PM Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng 101              
             
104   6004_Tin học đại cương          
  GV. T Anh Sơn          
107 6001_Tin học đại cương     6004_Tin học đại cương      
GV. N Quốc Thanh     GV. T Anh Sơn      
108              
             
201              
             
202              
             
205              
             
206              
             
207              
             
Người Trực Tình Tình   Hương Anh      
Chiều 101           Thi UDCNTT  
             
104           Thi UDCNTT  
             
107   6003_Tin học đại cương          
  GV. T Anh Sơn          
108              
             
201              
             
202              
             
205           Thi UDCNTT  
             
206           Thi UDCNTT  
             
207           Thi UDCNTT  
             
Người Trực Tình Tình   Hương Anh   Quế  
Tối 101              
             
104              
             
107 THUDCB THUDCB THUDCB THUDCB THUDCB    
GV. N Ba Duy GV. L Tuấn Anh GV. N Ba Duy GV. L Tuấn Anh GV. N Ba Duy    
108              
             
201 THUDCB THUDCB THUDCB THUDCB THUDCB    
GV. P Văn Sơn GV. Tuấn GV. P Văn Sơn GV. Tuấn GV. P Văn Sơn    
202 THUDCB THUDCB THUDCB THUDCB THUDCB    
GV. P Quang Tuấn GV. N Quốc Thanh GV. P Quang Tuấn GV. N Quốc Thanh GV. P Quang Tuấn    
205   THUDCB   THUDCB      
  GV. HN Thành Trung   GV. HN Thành Trung      
206   THUDCB THUDCB THUDCB THUDCB    
  GV. P Văn Sơ   GV. P Văn Sơ      
207              
             
Người Trực Tình Tình Tình Tình Tình    

Các bài viết khác

Lịch cs q9 11-17.06.2018

Lich cs q9 2-8.07-2018

Lich cs q9 25-1.07-2018

Lich cs q9 18-24.06.2018

lich cs q9 11-17.06.2018

Lich cs q9 4-10.06-2018

Lich cs q9 28-03.06.2018

Lich cs q9 21-27.05.2018

Lịch cs q9 14-20.05.2018

Lich pm q9 07-13.05.2018

Lich pm q9 30-06.05.2018

Lịch pm q9 24 - 29.04.2018

Lich cs q9 16-22.04.2018

Lich cs q9 9-15.04.2018

Lich cs q9 2-8.04.2018

Lich cs q9 26-01.04.2018

Lich cs q9 19-25.03.2018

Lich cc Q9 12-18.3.2018

Lich cs q9 5-11.03.2018

Lich cs q9 26-04.03-2018

lich cs q9 05-08.02.2018

Lich cc q9 15-21.1.2018

lich cs q9 22-28.01.2018

Lich cc Q9 15-21.1.2018

Lich cs q9 08-14.01-2018

Liên hệ


Văn phòng
Trung tâm thông tin - Quản lý dữ liệu
P.505, số 306 Nguyễn Trọng Tuyển
Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM
ĐT: 08086246
Email
datacenter@ufm.edu.vn
We're on social networks
<