Lịch học thực hành


LỊCH MỞ CỦA PHÒNG MÁY TÍNH THỰC HÀNH CƠ SỞ NGUYỄN KIỆM
Ngày 22/01/17 23/01/17 24/01/17 25/01/17 26/01/17 27/01/17 28/01/17
  PM Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng B102       4502_E-Marketing 4503_E-Marketing    
      GV. L Ngọc Thuỳ GV. L Ngọc Thuỳ    
Người Trực       Quế Quế    
Chiều B102   4501_E-Marketing   4504_E-Marketing 4505_E-Marketing    
  GV. L Ngọc Thuỳ   GV. L Ngọc Thuỷ GV. L Ngọc Thuỳ    
Người Trực   Đạt   Đạt Đạt    

Các bài viết khác

Lich cc NK 15-21.1.2018

Lich cs NK 08-14.01-2018

Liên hệ


Văn phòng
Trung tâm thông tin - Quản lý dữ liệu
P.505, số 306 Nguyễn Trọng Tuyển
Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM
ĐT: 08086246
Email
datacenter@ufm.edu.vn
We're on social networks
<