Lịch học thực hành Lịch học thực hành CƠ SỞ PM


 

 

LỊCH THỰC HÀNH PM CS PHÒNG MÁY

Ngày

11/12/17

12/12/17

13/12/17

14/12/17

15/12/17

16/12/17

17/12/17

 

PM

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ Nhật

Sáng

1

             
             

Người Trực

             

Chiều

1

             
             

Người Trực

           

 

Tối

1

THUDCB_T.Nam

THUDCB_T.Tuấn

THUDCB_T.Nam

THUDCB_T.Tuấn

THUDCB_T.Nam

THUDCB_T.Tuấn

 
             

2

THNC(TC)_T.Hiếu

 

THNC(TC)_T.Hiếu

 

THNC(TC)_T.Hiếu

   
             

5

THUDCB_T.Huy

THNC(TC)_T.Hiếu

THUDCB_T.Huy

THNC(TC)_T.Hiếu

THUDCB_T.Huy

THNC(TC)_Hiếu

 
             

Người Trực

Nam  

Nam

Nam

Nam

Nam

Nam 

 


 


Các bài viết khác

Lịch CsPM 04-10.12.2017

Lịch CsPM 27-03.12.2017

Lịch CsPM 20-26.11.2017

Lịch CsPM 13-19.11.2017

Lịch CsPM 06-12.11.2017

Lịch CsPM 30-05.11.2017

Lịch CsPM 23-29.10.2017

Lịch CsPM 16-22.10.2017

Lịch CsPM 09-15.10.2017

Lịch CsPM 02-08.10.2017

Lịch CsPM 25-01.10.2017

Lịch CsPM 18-24.09.2017

Lịch CsPM 11-17.09.2017

Lịch CsPM 04-10.09.2017

Lịch CsPM 28-03.09.2017

Lịch CsPM 21-27.08.2017

Lịch CsPM 14-20.08.2017

Lịch CsPM 07-13.08.2017

Lịch CsPM 31-06.08.2017

Lịch CsPM 24-30.07.2017

Lịch CsPM 17-23.07.2017

Lịch CsPM 10-16.07.2017

Lịch CsPM 03-09.07.2017

Lịch CsPM 26-02.07.2017

Lịch CsPM 19-25.06.2017

Lịch CsPM 12-18.06.2017

Lịch CsPM 05-11.06.2017

Lịch CsPM 29-04.06.2017

Lịch CsPM 15-21.05.2017

Lịch CsPM 01-07.05.2017

Lịch CsPM 24-30.04.2017

Lịch CsPM 17-23.04.2017

Lịch CsPM 10-16.04.2017

Lịch CsPM 03-09.04.2017

Lịch CsPM 27-02.04.2017

Lịch CsPM 20-26.03.2017

Lịch CsPM 13-19.03.2017

Lịch CsPM 06-12.03.2017

Lịch CsPM 27-05.03.2017

Lịch CsPM 20-26.02.2017

Lịch CsPM 13-19.02.2017

Lịch CsPM 16-22.01.2017

Lịch CsPM 09-15.01.2017

Lịch CsPM 02-08.01.2017

Lịch CsPM 26-01.01.2017

Lịch CsPM 19-25.12.2016

Lịch CsPM 12-18.12.2016

Lịch CsPM 05-11.12.2016

Lịch CsPM 28-04.12.2016

Lịch CsPM 21-27.11.2016

Lịch CsPM 14-20.11.2016

Lịch CsPM 07-13.11.2016

Lịch CsPM 31-06.11.2016

Lịch CsPM 24-30.10.2016

Lịch CsPM 17-23.10.2016

Lịch CsPM 10-16.10.2016

Lich CsPM 03-09.10.2016

Lich CsPM 26-02.10.2016

Lich CsPM 19-25.09.2016

Lich CsPM 12-18.09.2016

Lich CsPM 05-11.09.2016

Lich Cs3 18-24.07.2016

Lich Cs3 11-17.07.2016

Lich Cs3 04-10.07.2016

Lich Cs3 27-03.07.2016

Lich Cs3 20-26.06.2016

Lich Cs3 13-19.06.2016

Lich Cs3 06-12.06.2016

Lich Cs3 30-05.06.2016

Lich Cs 3 23-29.05.2016

Lich cs3 16-22.05.2016

Lich Cs3 09 - 15.05.201

Lich Cs3 02-08.05.2016

Lich Cs3 25-01.05.2016

Lich Cs3 18-24.04.2016

Lich Cs3 11-17.04.2016

Lich Cs3 04-10.04.2016

Lich Cs3 28-03.04.2016

Lich Cs3 14-27.03.2016

Lich Cs3 07-13.03.2016

Lich Cs3 29-06.03.2016

Lich Cs3 22-28.02.2016

Lich Cs3 25-31.01.2016

Lich Cs3 18 - 24.01.2016

Lich Cs3 10 - 17.01.2016

Lich Cs3 28 - 03.01.2016

Lich Cs3 21 - 27.12.2015

Lich Cs3 14-20.12.2015

Lich Cs3 07 - 13.12.2015

Lich Cs3 30 - 06.12.2015

Lich Cs3 23 - 29.11.2015

Lich Cs3 16-22.11.2015

Lich Cs3 06 - 15.11.2015

Lich Cs3 02-08.11.2015

Lich Cs3 26 - 01.11.2015

Lich Cs3 19-25.10.2015

Lich Cs3 12-18.10.2015

Lich Cs3 05-11.10.2015

Lich Cs3 28-04.10.2015

Lich Cs3 21-27.09.2015

Lich Cs3 14-20.09.2015

Lich Cs3 07-13.09.2015

Lich Cs3 31-06.09.2015

Lich cs3 24-30.08.2015

Lich Cs3 17 - 23.08.2015

Lich Cs3 10 - 16.08.2015

Lich CS3 03 -09.08.2015

Lich Cs3 26- 02.08.2015

Lich Cs3 20 - 26.07.2015

Liên hệ


Văn phòng
Trung tâm thông tin - Quản lý dữ liệu
P.505, số 306 Nguyễn Trọng Tuyển
Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM
ĐT: 08086246
Email
datacenter@ufm.edu.vn
We're on social networks
<