Lịch học thực hành Lịch học thực hành CƠ SỞ PM


LỊCH MỞ CỦA PHÒNG MÁY TÍNH THỰC HÀNH CƠ SỞ NGUYỄN TRỌNG TUYỂN
Ngày 05/02/17 06/02/17 07/02/17 08/02/17
  PM Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5
Sáng 1 Ôn MOS 3808_Tin học đại cương 7001_Cơ sở dữ liệu 8801_SQL
GV. L H Trúc Mai GV. TĐ Hải Thụy (PM3 Chuyển) GV. P Thủy Tú GV. T Minh Tùng
2 3825_Tin học đại cương 3819_Tin học đại cương 3805_Tin học đại cương 3822_Tin học đại cương
GV. T Xuân Hương (PM3 Chuyển) GV. TT Hòa AN GV. NT Trần Lộc GV. NT Trần Lộc (PM3 Chuyển)
3 Sửa máy lạnh 3808_Tin học đại cương   3822_Tin học đại cương
  GV. TĐ Hải Thụy   GV. NT Trần Lộc
4 3902_Kinh tế lượng 3847_Tin học đại cương   3810_Tin học đại cương
GV. N Trung Đông GV. T Thanh San   GV. P Thủy Tú
5 9101_Điện toán đám mây 8601_Oracle 0805_Tin học đại cương 0815_Tin học đại cương
GV. TT Hòa AN GV. T Minh Tùng GV. T Thành Công GV. HNT Trung
6 Sửa máy lạnh 3904_Kinh tế lượng 3830_Tin học đại cương 3835_Tin học đại cương
  GV. N Huy Hoàng GV. T Xuân Hương GV. TT Hiếu
7   6203_Khách sạn nhà hàng 1501_C#.net 3807_Tin học đại cương
  GV. PV Bảo Ngọc (GV báo nghỉ) GV. N Thanh Trường GV. N Thanh Trường
8   Ôn MOS   3818_Tin học đại cương
      GV. T Xuân Hương (GV Nghỉ)
9   7002_Cấu trúc dữ liệu 8001_Hệt thống DFT 7601_THUD BĐS
  GV. P Thủy Tú GV. LH Trúc Mai (GV Báo nghỉ) GV. L Đình Ngân
10       3201_Tin học nâng cao
      GV. TĐ Hải Thụy (Nghỉ GV báo)
Người Trực Phúc Uyên Phúc Phương
Chiều 1 Ôn MOS 2802_Tin học đại cương 3903_Kinh tế lượng 8802_TM Tùng_SQL
GV. L H Trúc Mai GV. NT Trần Lộc GV. N Trung Đông (PM3 Chuyển) GV. T Minh Tùng
2 3801_Tin học đại cương   1401_ASP.net 1402_ASP.net
GV. T Trọng Hiếu   GV. L Đình Ngân GV. L Đình Ngân
3 Sửa máy lạnh 3803_Tin học đại cương 3903_Kinh tế lượng 3811_Tin học đại cương
  GV. TT Hòa AN GV. N Trung Đông GV. T Xuân Hương (GV Nghỉ)
4 3802_Tin học đại cương 3804_Tin học đại cương 3812_Tin học đại cương 3815_Tin học đại cương
GV. T Thanh San (PM3 Chuyển) GV. LH Trúc Mai GV. T Xuân Hương GV. T Trọng Hiếu
5 0806_Tin học đại cương 2801_Tin học nâng cao 0821_Tin học đại cương 6504_Tin học đại cương
GV. HN Thành Trung GV. P Thủy Tú GV. N Huy Khang GV. P Thủy Tú
6 Sửa máy lạnh 3803_Tin học đại cương  3817_Tin học đại cương 3821_Tin học đại cương
  GV. TT Hòa AN (PM3 Chuyển) GV. TT Hòa AN GV. NT Trần Lộc
7 3814_Tin học đại cương   1503_C#1 3809_Tin học đại cương
GV. Đ Xuân Thọ (Nghỉ GV báo)   GV. N Thanh Trường GV. TĐ Hải Thụy
8 3840_Tin học đại cương   3820_Tin học đại cương 3833_Tin học đại cương
GV. NT Trần Lộc   GV. P Thủy Tú GV. T Thanh San
9 7602_THUD BĐS 6204_Khách sạn nhà hàng 3814_Tin học đại cương 3901_Kinh tế lượng
GV. L Đình Ngân GV. PV Bảo Ngọc (Nghỉ GV báo) GV. Đ Xuân Thọ GV. N Văn Phong
10 2301_Lập Trình Web   6506_Tin học đại cương  
GV. T Xuân Hương   GV L H Trúc Mai  
Người Trực Phúc Uyên Phúc Phương
Tối 1 Ôn MOS   4601_Mô hình tài chính  
GV. L H Trúc Mai   GV. N Văn Toàn  
2     9801_Tin học kế toán  
    GV. NT Trần Lộc  
5 2801_Tin học nâng cao      
GV. T Trọng Hiếu      
7 THUDCB   THUDCB  
GV. P Đức Huy   GV. P Đức Huy  
Người Trực Phúc   Nam  

Các bài viết khác

Lich cc 306 29-04.2.2018

lich cs 306 22-28.01.2018

Lich cs pm 15-21.01.2018

Lich cs pm 08-14.01-2018

Lich Cs306 01-07.01.2017

Lich Cs306 25-30.12.2017

Lịch CsPM 18-24.12.2017

Lịch CsPM 11-17.12.2017

Lịch CsPM 04-10.12.2017

Lịch CsPM 27-03.12.2017

Lịch CsPM 20-26.11.2017

Lịch CsPM 13-19.11.2017

Lịch CsPM 06-12.11.2017

Lịch CsPM 30-05.11.2017

Lịch CsPM 23-29.10.2017

Lịch CsPM 16-22.10.2017

Lịch CsPM 09-15.10.2017

Lịch CsPM 02-08.10.2017

Lịch CsPM 25-01.10.2017

Lịch CsPM 18-24.09.2017

Lịch CsPM 11-17.09.2017

Lịch CsPM 04-10.09.2017

Lịch CsPM 28-03.09.2017

Lịch CsPM 21-27.08.2017

Lịch CsPM 14-20.08.2017

Lịch CsPM 07-13.08.2017

Lịch CsPM 31-06.08.2017

Lịch CsPM 24-30.07.2017

Lịch CsPM 17-23.07.2017

Lịch CsPM 10-16.07.2017

Lịch CsPM 03-09.07.2017

Lịch CsPM 26-02.07.2017

Lịch CsPM 19-25.06.2017

Lịch CsPM 12-18.06.2017

Lịch CsPM 05-11.06.2017

Lịch CsPM 29-04.06.2017

Lịch CsPM 15-21.05.2017

Lịch CsPM 01-07.05.2017

Lịch CsPM 24-30.04.2017

Lịch CsPM 17-23.04.2017

Lịch CsPM 10-16.04.2017

Lịch CsPM 03-09.04.2017

Lịch CsPM 27-02.04.2017

Lịch CsPM 20-26.03.2017

Lịch CsPM 13-19.03.2017

Lịch CsPM 06-12.03.2017

Lịch CsPM 27-05.03.2017

Lịch CsPM 20-26.02.2017

Lịch CsPM 13-19.02.2017

Lịch CsPM 16-22.01.2017

Lịch CsPM 09-15.01.2017

Lịch CsPM 02-08.01.2017

Lịch CsPM 26-01.01.2017

Lịch CsPM 19-25.12.2016

Lịch CsPM 12-18.12.2016

Lịch CsPM 05-11.12.2016

Lịch CsPM 28-04.12.2016

Lịch CsPM 21-27.11.2016

Lịch CsPM 14-20.11.2016

Lịch CsPM 07-13.11.2016

Lịch CsPM 31-06.11.2016

Lịch CsPM 24-30.10.2016

Lịch CsPM 17-23.10.2016

Lịch CsPM 10-16.10.2016

Lich CsPM 03-09.10.2016

Lich CsPM 26-02.10.2016

Lich CsPM 19-25.09.2016

Lich CsPM 12-18.09.2016

Lich CsPM 05-11.09.2016

Lich Cs3 18-24.07.2016

Lich Cs3 11-17.07.2016

Lich Cs3 04-10.07.2016

Lich Cs3 27-03.07.2016

Lich Cs3 20-26.06.2016

Lich Cs3 13-19.06.2016

Lich Cs3 06-12.06.2016

Lich Cs3 30-05.06.2016

Lich Cs 3 23-29.05.2016

Lich cs3 16-22.05.2016

Lich Cs3 09 - 15.05.201

Lich Cs3 02-08.05.2016

Lich Cs3 25-01.05.2016

Lich Cs3 18-24.04.2016

Lich Cs3 11-17.04.2016

Lich Cs3 04-10.04.2016

Lich Cs3 28-03.04.2016

Lich Cs3 14-27.03.2016

Lich Cs3 07-13.03.2016

Lich Cs3 29-06.03.2016

Lich Cs3 22-28.02.2016

Lich Cs3 25-31.01.2016

Lich Cs3 18 - 24.01.2016

Lich Cs3 10 - 17.01.2016

Lich Cs3 28 - 03.01.2016

Lich Cs3 21 - 27.12.2015

Lich Cs3 14-20.12.2015

Lich Cs3 07 - 13.12.2015

Lich Cs3 30 - 06.12.2015

Lich Cs3 23 - 29.11.2015

Lich Cs3 16-22.11.2015

Lich Cs3 06 - 15.11.2015

Lich Cs3 02-08.11.2015

Lich Cs3 26 - 01.11.2015

Lich Cs3 19-25.10.2015

Lich Cs3 12-18.10.2015

Lich Cs3 05-11.10.2015

Lich Cs3 28-04.10.2015

Lich Cs3 21-27.09.2015

Lich Cs3 14-20.09.2015

Lich Cs3 07-13.09.2015

Lich Cs3 31-06.09.2015

Lich cs3 24-30.08.2015

Lich Cs3 17 - 23.08.2015

Lich Cs3 10 - 16.08.2015

Lich CS3 03 -09.08.2015

Lich Cs3 26- 02.08.2015

Lich Cs3 20 - 26.07.2015

Liên hệ


Văn phòng
Trung tâm thông tin - Quản lý dữ liệu
P.505, số 306 Nguyễn Trọng Tuyển
Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM
ĐT: 08086246
Email
datacenter@ufm.edu.vn
We're on social networks
<