BIÊN BẢN GHI NHẬN VI PHẠM PHÒNG MÁY TÍNH THỰC HÀNH

PHIẾU ĐĂNG KÝ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH

PHIẾU ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG PHÒNG MÁY TÍNH

Liên hệ


Văn phòng
Trung tâm thông tin - Quản lý dữ liệu
P.505, số 306 Nguyễn Trọng Tuyển
Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM
ĐT: 08086246
Email
datacenter@ufm.edu.vn
We're on social networks
<