Lịch học thực hành


LỊCH MỞ CỦA PHÒNG MÁY TÍNH THỰC HÀNH CƠ SỞ QUẬN 9
Ngày 21/05/18 22/05/18 23/05/18 24/05/18 25/05/18 26/05/18 27/05/18
  PM Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng 101             Thi Tieng Anh
             
104              
             
107             Thi Tieng Anh
             
108              
             
201             Thi Tieng Anh
             
202 Thi kết thúc HP       Thi kết thúc HP    
             
205             Thi Tieng Anh
             
206              
             
207   3001_E Marketing   3002_E Marketing   THUDCB  
  GV. L Ngọc Thùy   GV. L Ngọc Thùy   GV.M T Uyên  
Người Trực Anh Đạt Anh Quế   Hương Anh Hương Anh Uyên  
Chiều 101             Thi Tieng Anh
             
104              
             
107             Thi Tieng Anh
             
108              
             
201             Thi Tieng Anh
             
202              
             
205             Thi Tieng Anh
             
206              
             
207             Thi Tieng Anh
             
Người Trực              
Tối 101             Thi Tieng Anh
             
104              
             
107   THUDCB   THUDCB     Thi Tieng Anh
  GV. L Tuấn Anh   GV. L Tuấn Anh      
108   THUDCB   THUDCB      
  Khai giảng   Khai giảng      
201   THUDCB         Thi Tieng Anh
  Khai giảng          
202   THUDCB   THUDCB      
  GV. N Quốc Thanh   GV. N Quốc Thanh      
205   THUDCB   THUDCB     Thi Tieng Anh
  GV. HN Thành Trung   GV. HN Thành Trung      
206 THUDCB THUDCB THUDCB THUDCB THUDCB    
GV. N Ba Huy GV. P Văn Sơ GV. N Ba Huy GV. P Văn Sơ GV. N Ba Huy    
207   THUDCB   THUDCB      
  GV. Uyên   GV. Uyên      
Người Trực Anh Tình Uyên Anh Tình Uyên Anh Tình    

Các bài viết khác

Lịch cs q9 14-20.05.2018

Lich pm q9 07-13.05.2018

Lich pm q9 30-06.05.2018

Lịch pm q9 24 - 29.04.2018

Lich cs q9 16-22.04.2018

Lich cs q9 9-15.04.2018

Lich cs q9 2-8.04.2018

Lich cs q9 26-01.04.2018

Lich cs q9 19-25.03.2018

Lich cc Q9 12-18.3.2018

Lich cs q9 5-11.03.2018

Lich cs q9 26-04.03-2018

lich cs q9 05-08.02.2018

Lich cc q9 15-21.1.2018

lich cs q9 22-28.01.2018

Lich cc Q9 15-21.1.2018

Lich cs q9 08-14.01-2018

Liên hệ


Văn phòng
Trung tâm thông tin - Quản lý dữ liệu
P.505, số 306 Nguyễn Trọng Tuyển
Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM
ĐT: 08086246
Email
datacenter@ufm.edu.vn
We're on social networks
<