Lịch học thực hành


LỊCH MỞ CỦA PHÒNG MÁY TÍNH THỰC HÀNH CƠ SỞ NGUYỄN KIỆM
Ngày 16/07/18 17/07/18 18/07/18 19/07/18 20/07/18 21/07/18 22/07/18
  PM Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng B102              
             
C102              
             
Người Trực Nam + Đạt tháo PM            
Chiều B102              
             
C102              
             
Người Trực              
Tối B102              
             
C102              
             
Người Trực              

Các bài viết khác

Lịch cs nk 11-17.06.2018cs

Lich cs nk 2-8.07-2018

Lich cs NK 25-1.07-2018cs

Lich cs nk 18-24.06.2018

Lich cs nk 11-17.06.2018

Lich cs NK 4-10.06-2018

Lich cs NK 16-22.04.2018

Lich cs nk 9-15.04.2018

Lich nk 2-8.04.2018

Lich cs nk 26-01.04.2018

Lich cs nk 19-25.03.20

Lich cc nk 12-18.3.2018

Lich cs NK 5-11.03.20

Lich cs NK 26-04.03-2018

lich cs NK 05-08.02.2018

Lich cc NK 15-21.1.2018

lich cs nk 22-28.01.2018

Lich cc NK 15-21.1.2018

Lich cs NK 08-14.01-2018

Liên hệ


Văn phòng
Trung tâm thông tin - Quản lý dữ liệu
P.505, số 306 Nguyễn Trọng Tuyển
Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM
ĐT: 08086246
Email
datacenter@ufm.edu.vn
We're on social networks
<