Thông báo về việc đăng ký sử dụng địa chỉ Email của trường

Thể lệ chương trình

KẾT NẠP TÂN ĐẢNG VIÊN NGUYỄN CHÍ ĐẠT NĂM 2017

Trung tâm thông tin – Quản lý dữ liệu – thông tin đăng trên kỷ yếu 40 năm

Hoạt động thông tin và quản lý dữ liệu 10 năm giữ vững huyết mạch thông tin của trường

Liên hệ


Văn phòng
Trung tâm thông tin - Quản lý dữ liệu
P.505, số 306 Nguyễn Trọng Tuyển
Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM
ĐT: 08086246
Email
datacenter@ufm.edu.vn
We're on social networks
<