Văn bản pháp quy của Trường


Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống mạng không dây của Trường ĐH Tài chính - Marketing

Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý Phòng máy tính thực hành của Trường ĐH Tài chính - Marketing

Quyết định v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm TT - QLDL

Quy trình nhận tin, duyệt tin và đăng tin trên cổng thông tin Trường

Quy định về tổ chức hoạt động của Trang Thông tin điện tử Trường Đại học Tài chính - Marketing

Quyết định v/v ban hành Quy định về tổ chức hoạt động của Trang Thông tin điện tử Trường Đại học Tài chính - Marketing (Website)

Nội quy phòng máy tính thực hành Trường Đại học Tài chính - Marketing.

Quy định về tổ chức hoạt động của Trang Thông tin điện tử Trường Đại học Tài chính - Marketing (Website).

Quyết định thành lập Trung tâm Thông tin - Quản lý dữ liệu

Liên hệ


Văn phòng
Trung tâm thông tin - Quản lý dữ liệu
P.505, số 306 Nguyễn Trọng Tuyển
Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM
ĐT: 08086246
Email
datacenter@ufm.edu.vn
We're on social networks
<