WELCOME TO Data Center - UFM

WE ARE GROUP OF MAKING AWESOME THINGS WITH OUR KNOWLEDGES

Nhân sự


Trương Thành Công

Giám đốc

Đinh Xuân Thọ

Phó Giám đốc

Nguyễn Minh Sang

Nhân viên

Mạnh Thúy Uyên

Nhân viên


Trần Viễn Phúc

Nhân viên

Trần Văn Tình

Nhân viên

Phan Nhật Nam

Nhân viên

Lê Thị Hương Anh

Nhân viên

Vương Cẩm Quế

Nhân viên

Nguyễn Chí Đạt

Nhân viên

Dịch vụ


Phần mềm

Thiết kế, xây dựng và vận hành các chương trình, phần mềm theo yêu cầu.

Cơ sở hạ tầng

Thiết kế hạ tầng, xây dựng và vận hành hệ thống.

Phòng máy thực hành

Duy trì và vận hành phòng máy đảm bảo tiến độ học tập.

Dữ liệu dùng chung

Chia sẻ nơi lưu trữ và thực thi các dữ liệu dùng chung.

Liên hệ


Văn phòng
Trung tâm thông tin - Quản lý dữ liệu
P.505, số 306 Nguyễn Trọng Tuyển
Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM
ĐT: 08086246
Email
datacenter@ufm.edu.vn
We're on social networks
<